Aili's Lab - A Honky Tonk Saturday Night

Kick off

Posted July 17, 2015, 7:40 p.m. By aili Tags: Upplevelse

En stark sammanhållning inom ett företag är mycket viktigt. Därför så bör man tänka på hela tiden hur man kan utveckla den här gemenskapen. Hur kan man stärka den här moralen inom företaget? Ett sätt att stärka moralen inom företaget är att åka på en kick off. En kick-off, eller liknande gruppresor, kan hjälpa en med att få upp motivationen inför ett nytt projekt som företaget ska ta sig an. En sådan här resa kan också hjälpa medarbetarna att lära känna varandra bättre och på så sätt nå gemensamma mål. Om ni inte har gjort sådana här gruppresor än med ert företag då är det tid att planera en kick off.